Logo 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 25 tel/fax: +48 33 851 84 52 email: biuro@wispol.pl
ZAMÓWIENIE BILETU NA LINIE POSPIESZNE

Kup bilet ONLINE na linie pospieszną:

Cieszyn - KołobrzegFORMULARZ ZAMÓWIENIA BILETU MIESIĘCZNEGO
Imię: Nazwisko:
Adres zamieszkania: Kod pocztowy:
Bilet identyczny jak zakupiony w:
Telefon:
TERMIN ODBIORU ZAMÓWIONEGO BILETU
data: w kursie relacji:
na przystanku: o godzinie: :


Pomoc do formularza zamawiania biletów miesięcznych identycznych jak uprzednio zakupionych.
1.podaj swoje dane osobowe - imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i kod pocztowy,
2.wskaż miesiąc zakupu poprzedniego biletu na podstawie którego zostanie wystawiony nowy bilet,
3.podaj numer telefonu kontaktowego co nie jest obowiązkowe lecz ułatwia uzgodnienie terminu odbioru zamówionego biletu w przypadku jego nie odebrania w pierwszym terminie,
4.podaj datę odbioru zamawianego biletu,
5.podaj relację kursu, przystanek oraz godzinę kiedy chcesz odebrać bilet, jeśli nie masz pewności co do dokładności tych danych rozkładowych sprawdź na naszej stronie w zakładce liniowy rozkład jazdy, o której odjeżdża twój autobus,
6.naciśnij przycisk wyślij zamówienie tym samym potwierdzisz złożone zamówienie na zakup biletu miesięcznego identycznego jak zakupionego uprzednio,
Złożone zamówienie na zakup biletu miesięcznego zostanie zrealizowane w podanym przez Państwa terminie pod warunkiem wysłania zamówienia w dniu roboczym od poniedziałku do piątku do godz. 15:00 z określeniem terminu odbioru nie wcześniej niż na dzień następny.