Logo 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 25 tel/fax: +48 33 851 84 52 email: biuro@wispol.pl
Stosowane ulgi dla biletów jednorazowych
nazwa ulgiwysokość ulgi
w kursach zwykłychw kursach pospiesznych
ulgi handlowe - ustalone przez WISPOL
1.Młodzież do 20 lat.25%25%
2.Student do 26 lat.25%25%
3.Senior powyżej 65 lat.25%25%
4.Dziecko do 6 lat. -- 50%
5.Opiekun grupy - 1 z 10.90% --
ulgi ustawowe
1.Strażnik graniczny na służbie.78% --
2.Celnik na służbie.78% --
3.Żołnierz Żandarmerii Wojskowej.78% --
4.Żołnierz niezawodowy.78% --
5.Policjant na służbie.78% --
6.Dziecko do 4 lat bez miejsca siedzącego.100% --
7.Dziecko do 4 lat z miejscem siedzącym.78% --
8.Dziecko w wieku od 4 do 5 lat.37% --
9.Dziecko niepełnosprawne.78%78%
10.Opiekun dziecka niepełnosprawnego.78%78%
11.Osoba niesamodzielna.49%37%
12.Opiekun osoby niesamodzielnej.95%95%
13.Niewidomy.37%37%
14.Przewodnik niewidomego.95%95%
15.Inwalida wojenny I grupy.78%78%
16.Opiekun inwalidy wojennego I grupy.95%95%
17.Inwalida wojenny innej niż I grupy.37%37%
18.Kombatant.51% --
19.Senator.100%100%
20.Poseł.100%100%
21.Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.78%78%
22.Strażnik graniczny-ochrona szlaków komunikacyjnych.100%100%
23.Niewidomy - osoba niesamodzielna.93%51%